ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง

ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวภาพแห่ง Politecnico di Milano ประเทศอิตาลีเป็นหัวหน้ากลุ่มสมัชชาระบบทางเดินหายใจของยุโรปทางด้านสรีรวิทยาทางคลินิกและการนอนหลับและไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เขากล่าวว่า “เรารู้อยู่แล้วว่าการนอนหลับรบกวน OSA สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองการวิจัยครั้งนี้เป็นการเพิ่มหลักฐาน

ว่า OSA เชื่อมโยงกับโรคสมองเสื่อมและแนะนำกลไกที่เป็นไปได้ สำหรับการเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามเราสามารถรักษา OSA และมาตรการต่างๆเช่นการเลิกสูบบุหรี่และการลดน้ำหนักสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดังกล่าวได้ “ไม่มีการรักษาภาวะสมองเสื่อมดังนั้นการแทรกแซงต้นเป็นกุญแจสำคัญในทางกลับกันเรามีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ OSA การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยและการรักษา OSA อาจเป็นโอกาสในการป้องกันการลดความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะสายเกินไป” ศาสตราจารย์ Naismith และทีมงานของเธอกำลังทำงานวิจัยเพื่อหาว่าการรักษาด้วย CPAP สามารถป้องกันการลดลงของความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงการเชื่อมต่อของสมองในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่รุนแรง