ชู ‘N040’ ยามะเร็งปากมดลูกผ่านทดลองเฟสแรก

กรมแพทย์แผนไทยฯชู ‘N040’ ยามะเร็งปากมดลูกผ่านทดลองเฟสแรก พบ 50 %ประสิทธิภาพดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ

โดย นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ให้ประชาชนไทยใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน ช่วยกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการวิจัยพัฒนาเรื่องยามะเร็ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมฯ ได้มีการวิจัยยารักษามะเร็งปากมดลูก หรือยา N040 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาดังกล่าวได้ดี ถึงร้อยละ 50 และมีร้อยละ 30 ที่ก้อนมะเร็งหายไป โดยจากการเก็บตัวอย่างในกลุ่มผู้ป่วย 32 คน เป็นเวลา 1 ปีไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยมี 16 คน ตอบสนองต่อการักษาที่ดี ในจำนวนนี้มี 4 คน ที่ก้อนหายไปแต่เพราะยังไม่มีกลุ่มควบคุมจึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าการหายไปของก้อนเกิดขึ้นจากยาหรือไม่ ส่วนอีก 12 คน มีการตอบสนองต่อยาตามลำดับขั้น โดยเป็นการใช้การประเมินตามแผนปัจจุบันที่เป็นการระบุว่าก้อนมีการตอบสนองลักษณะใด ส่วนอีก 16 คนมีความเปลี่ยนแปลงและมีระยะการดำเนินโรคปกติ แต่โดยรวมยาดังกล่าวมีความปลอดภัย กับผู้ป่วยและผู้ป่วยมีผลตอบสนองดี “ส่วนในการทำวิจัยในระยะ 2 จะเป็นการวิจัยทางคลินิก ซึ่งจะมีกลุ่มควบคุมเพื่อทำให้เราเห็นผลการรักษาที่ชัดเจนขึ้น ดีขึ้น และมั่นใจว่าการหายของก้อนเนื้อมาจากยา ซึ่งขณะนี้ยังไม่เริ่มเข้าเฟส 2 แต่กำลังดำเนินการ โดยหากเปิดเข้าสู่การทดลองระยะนี้เมื่อใดจะมีการประกาศเพื่อขอรับอาสาสมัครในการทดลอง ซึ่งอาสาสมัครจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีตัวเลือกในการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ หรือจะเป็นการดูแลเฉพาะอาการ อย่างไรก็ตามการจะทำการวิจัยเรื่องยามะเร็งต้องผ่านการจัดทำแนวทางการรักษาโรคมะเร็งหรือโปรโตคอล ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมในคนก่อน ซึ่งสิ่งที่ทำจะไม่ผิดหลักจริยธรรม ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และอาสาสมัครต้องยินยอมพร้อมใจ โดยยาดังกล่าวเริ่มวิจัยตั้งแต่ปี 2557 และผลเพิ่งออกมาช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมาว่าผู้ป่วยมีผลการตอบสนองต่อยาดี” ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth