การเคลื่อนไหวแรงงานข้ามแดนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานระหว่างประเทศที่ได้ให้สัตยาบันแล้วและเพื่อที่จะทำเช่นนั้นจะต้องปรับปรุงมาตรการบรรเทาเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของ แรงงานข้ามชาติ Don Thacharoensak ที่กำลังศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวเกาหลีใต้กล่าวว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาร้ายแรงในการละเมิดสิทธิ

จากการศึกษาของเขามีชาวไทยประมาณ 160,000 คนที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ในปีนี้ แต่มีเพียง 14 เปอร์เซ็นต์หรือ 24,022 คนเท่านั้นที่จดทะเบียน แม้ว่าแรงงานชาวไทยจำนวนมากในเกาหลีใต้ยังคงทำางานที่สกปรกอันตรายและยากลำบากที่ชาวบ้านหลุดออกไป แต่ก็มีคนงานไทยหลายคนขยับไปยังภาคอื่น ๆ เช่นร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ การเคลื่อนไหวแรงงานข้ามแดนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าออกมีคนจะพยายามที่จะคว้าพวกเขาเพื่อปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา